top of page
Logo.png

Asociația Română de Psihologie Clinică

MEMBRII FONDATORI

ROZETA DRĂGHICI

 PAULA ONU

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

1

elaborarea de studii şi cercetări în domeniul psihologiei clinice, organizarea de centre de cercetare experimentală şi aplicaţii practice în domeniu, sprijinirea cercetătorilor în domeniu şi promovarea în domeniul clinic a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică utilizate în psihologia clinică;

2

elaborarea de programe de cursuri de formare profesională şi organizarea acestora, precum şi a altor manifestări ştiinţifice şi profesionale pentru formarea profesională continuă şi complementară în domeniul psihologiei clinice, publicarea suporturilor de curs, precum şi asigurarea susţinerii de prelegeri şi cursuri de către personalităţi interne şi internaţionale, recunoscute în domeniul psihologiei clinice sau în altă specialitate profesională;

3

realizarea de parteneriate sau acorduri cu autorităţile publice şi instituţiile sau organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale în vederea realizării formării profesionale în domeniul psihologiei clinice şi a psihologilor;

4

promovarea la nivel de politici publice şi strategii guvernamentale a studiilor şi cercetărilor româneşti şi internaţionale în domeniul evaluării psihologice, precum şi a altor domenii aplicative ale psihologiei clinice şi evaluării psihologice complexe;

5

iniţierea şi participarea la proiecte cu sau fără finanţare în domeniul psihologiei clinice şi cercetării psihologice, precum şi iniţierea unor campanii publice de promovare şi informare în domeniu;

6

aplicarea şi atragerea de proiecte cu sau fără finanţare pentru dezvoltarea sistemului de formare profesională a psihologilor şi a domeniului psihologiei clinice;

7

editarea de lucrări şi publicaţii periodice, organizarea de conferinţe, simpozioane, întâlniri tematice, precum şi a altor manifestări cu caracter ştiinţific şi profesional în domeniile de interes;

8

elaborarea şi implementarea de proiecte cu sau fără finanţare, individuale sau în parteneriat public-privat în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor asociaţiei;

9

promovarea politicii de informare şi educaţie psihologică a populaţiei în România, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii.

FORME ȘI MIJLOACE

1

crearea unor centre de asistenţă, resurse, informare, cercetare, formare profesională;

2

atragerea şi utilizarea de resurse financiare sub forma de sponsorizări, donaţii, subvenţii, contribuţii, servicii în vederea realizării scopului propus, precum şi prin accesarea de proiecte de finanţare;

3

colaborarea cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale româneşti şi organizaţii internaţionale;

4

informarea membrilor şi publicului larg despre activităţile Asociaţiei;

5

realizarea şi publicarea în acest scop a unor broşuri, pliante, reviste sau jurnale informative periodice;

6

organizarea de întruniri, dezbateri şi campanii de informare, şi orice alte activităţi similare în vederea realizării scopului propus;

7

alte întreprinderi de natură economică pentru şi în legătură cu obiectivele şi scopul asociaţiei, în beneficiul asociaţiei, precum activităţi de elaborare proiecte, traducere, multiplicare şi difuzare materiale necesare, editare, publicare şi vânzare a revistelor sau lucrărilor de specialitate, materiale publicitare, activităţi de evaluare a resurselor umane, construcţie şi dezvoltare software, plasare a sumelor obţinute din viramente sau plăţi cu titlu de finanţare în depozite cu dobândă şi înfiinţare de societăţi comerciale, contracte de parteneriat cu diverse firme, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii etc.

MEMBRI ACTIVI

IconMembru.png

Marin Andreea Georgiana

  • LinkedIn Social Icon
IconMembru.png

Corina Raducea

  • LinkedIn Social Icon
IconMembru.png

Gaiculescu Ioana

  • LinkedIn Social Icon
IconMembru.png

Cristina Manuela Oprea

  • LinkedIn Social Icon
IconMembru.png

Alexandra Rusu

  • LinkedIn Social Icon
bottom of page